طراحی انواع سایت های اینترنتی ( فروشگاهی ، شرکتی ، شخصی ، خبری و … ) ، توسعه و بهینه سازی انواع سایت های اینترنتی از قبل ساخته شده .