VOD چیست ؟

VOD در واقع مخفف Video on Demand  است. به فارسی به معنای ویدئو هنگام درخواست می باشد. سیستم های VOD ... ادامه مطلب