\"مدیریت

تعریف سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری میشود. خالص سرمایه در گردش برابر است با دارایی جاری منهای بدهی جاری.

نکته : از نظر زمانی میتوان داراییها و بدهیها را به دو طبقه کوتاه مدت و بلند مدت یا جاری و غیرجاری تقسیم کرد.

در این مبحث از مقالات مدیریت مالی به معرفی استراتژی های سرمایه در گردش میپردازیم .

استراتژی های سرمایه در گردش

مدیران میتوانند با انتخاب استراتژی های مختلف، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. معیار تفاوت این استراتژی ها، ریسک و بازده است

استراتژیهای دارایی  :

استراتژیهای دارایی جاری به دو قسمت تقسیم بندی شده است

الف) استراتژی محافظه کارانه (در مدیریت دارایی جاری):

ویژگی این استراتژی عبارت است از نگهداری زیاد دارایی جاری (وجه نقد، موجودی کالا). نتیجه این استراتژی این است که چون وجه نقد و موجودی کالا زیاد نگهداری میشود ، هزینه بیشتری به شرکت تحمیل شده و بازده کاهش مییابد. اما از سوی دیگر ریسک از دست دادن مشتری یا نداشتن موجودی نقد نیز به حداقل میرسد .

ب) استراتژی جسورانه (در مدیریت دارایی جاری):

ویژگی این استراتژی نگهداری کمتر دارایی جاری است. نتیجه این هزینه های مربوطه کمتر و بازدهی افزایش  ، استراتژی آن است که چون موجودی کالا و وجه نقد کم نگهداری میشوند مییابد. اما ریسک از دست دادن مشتری یا اختلال در تولید و عدم پرداخت به موقع بدهیها افرایش مییابد

استراتژیهای بدهی جاری:

در مورد بدهی جاری نیز دو استراتژی سرمایه در گردش وجود دارد:

الف) استراتژی محافظه کارانه (در مدیریت بدهی جاری):

ویژگی این استراتژی این است که سعی میشود در ساختار سرمایه شرکت، کمتر از وامهای کوتاه مدت و بیشتر از وامهای بلندمدت استفاده شود و اگر بخواهند خیلی محافظه کارانه عمل میکنند از منابع تامین مالی حقوق صاحبان سهام  استفاده میکنند

ب) استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی جاری):

ویژگی این استراتژی استفاده بیشتر از وام های کوتاه مدت است و سعی میکند جهت تأمین سرمایه در گردش و دارایی های ثابت از وام های کوتاه مدت استفاده کند، نتیجه این استراتژی این است که به خاطر استفاده زیاد از وام های کوتاه مدت، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش خواهد یافت، از سوی دیگر هزینه های کمتری از این بابت پرداخت کرده و بازدهی شرکت را افزایش میدهد.

نتایج حاصل از استراتژیهای مختلف سرمایه در گردش را در مدیریت مالی به شرح زیر خلاصه میکنیم :

1.نتیجه استراتژیهای محافظه کارانه در دارایی جاری و محافظه کارانه در بدهی جاری \”ریسک و بازده کم\” است

2.نتیجه استراتژی محافظه کارانه در دارایی جاری و جسورانه در بدهی جاری \”ریسک و بازده متوسط\” است

3.نتیجه استراتژی جسورانه در دارایی جاری و بدهی جاری \”ریسک و بازده زیاد\” است

ضمن گوش کردن به موزیک مطالعه مقاله های زیر را به شما توصیه میکنیم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *